ກະຊວງ ຖວທ ຮ່ວມກັບ ສູນບໍລິຈາກເລືອດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກິດຈະກຳ ບໍລິຈາກເລືອດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ສິງຫາ 2014 ທີ່ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາໍ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ໂດຍແມ່ນ ຫ້ອງການກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາໍ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບ ສູນບໍລິຈາກເລືອດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກິດຈະກຳ ບໍລິຈາກເລືອດ ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງຂຶ້ນ, ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີພະນັກງານ ລັດຖະກອນຈາກບັນດາກົມ,ກອງ ອອ້ມຂ້າງກະຊວງ ແລະ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ສະໝັກໃຈເຂົ້າຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ