ປະຊາຊົນຜູ້ລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ໜັກໃຈເພາະຕ່າງປະເທດລົງທຶນໃສ່ດ້ານນີ້ຫຼາຍເກີນຂອບເຂດ

 

 

 

ປະຊາຊົນຜູ້ຖືອາຊີບລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ໜັກໃຈເພາະມີນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນໃສ່ດ້ານການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ຫລາຍເກີນຂອບເຂດເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ລ້ຽງແບບຄອບຄົວມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍລົງໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຄາໄຂ່ໄກ່ມີການຕົກຕ່ຳ. ດັ່ງນັ້ນ,ຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກລັດກຳນົດໃຫ້ຕ່າງປະເທດລົງທຶນຢູ່ໃນຂອບເຂດພໍດີ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນລາວມີວຽກເຮັດທີ່ສ້າງລາຍຮັບ ມາແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວໆ.

ທ່ານ ບຸນທັນ ວົງປະເສີດ ຜູ້ຖືອາຊີບລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຢູ່ບ້ານໄຮ່ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມື່ອກ່ອນຕົນແມ່ນຖືເອົາການເຮັດນາ, ເຮັດໄຮ່ຢູ່ບ້ານໜຶ່ງຂອງເມືອງ ພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງເຊິ່ງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວແມ່ນຂາດໆເຂີນໆດ້ານການເງິນໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳລົງຊີວິດ. ແຕ່ຍ້ອນການເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນທຳການຜະລິດສ້າງລາຍຮັບແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກທີ່ໝັ້ນຄົງຈຶ່ງໄດ້ພາຄອບຄົວລົງມາສ້າງຟາມລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ໂດຍໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ທົດລອງລ້ຽງພຽງຟາມ ດຽວມີໄກ່ 2.000ກວ່າໂຕ ເຊິ່ງເຫັນວ່າຄອບຄົວມີລາຍຮັບດີຈຶ່ງໄດ້ລົງທຶນຂະຫຍາຍອີກໜຶ່ງຟາມ ແລະ ຊື້ໄກ່ມາເພີ່ມລວມທັງໝົດ 5.300 ກວ່າ ໂຕໃນປັດຈຸບັນ, ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະເດືອນສາມາດເກັບໄຂ່ຂາຍອອກສ້າງລາຍຮັບ ເຂົ້າ ຄອບຄົວໄດ້ ກວ່າ 10-14 ລ້ານກີບ/ເດືອນ. ເປັນເວລາ 10 ກວ່າປີທີ່ຖືເອົາອາຊີບລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ກໍເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍຮັບຢ່າງໝັ້ນຄົງໂດຍສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຄອບຄົວຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກແລ້ວ ກໍ ວ່າ ໄດ້ ເຊິ່ງ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນຄອບຄົວມີ ຢູ່ ມີ ກິນ, ມີ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ , ມີ ເງິນ ສົ່ງເສີມລູກເຕົ້າຮ່ຳຮຽນ. ທ່ານ ບຸນທັນ ວົງປະເສີດ ກໍໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ມີລາຍຮັບດີ ແລະ ສາມາດພາຄອບຄົວຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້. ແຕ່ວ່າຢາກສະເໜີໃຫ້ພາກລັດຊ່ວຍເບິ່ງຄືນດ້ານການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຕໍ່ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ໃຫ້ມີຂອບເຂດທີ່ຈຳກັດເພື່ອປະຊາຊົນມີໂອກາດລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ແບບຄອບຄົວລວມທັງຫ້າມ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດທີ່ປະຊາຊົນສາມາດຜະລິດໄດ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄຂ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຄາໄຂ່ຄົງທີ່. ນີ້ກໍແມ່ນອີກທາງອອກໜຶ່ງໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ນັບມື້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວທັງເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວທີ່ໝັ້ນຄົງ.