ໄວ​ປາ ຫາລື​ 3 ບັນຫາ​ກຽມສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໄອປາ ຄັ້ງທີ 35

ຂປລ. ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາເພດຍິງລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ (ໄວປາ) ໄດ້ປຶກສາຫາລື 3 ບັນຫາ ເພື່ອປະກອບເປັນເອກະສານພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 35. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2014 ນີ້ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນກຽດກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ, ປະທານກອງປະຊຸມສະມັດຊາລັດຖະສະພາແຫ່ງຊາດອາຊຽນ ຫລື ໄອປາ ຄັ້ງທີ 35 ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ສຈ.ດຣ ນາງ ບຸນຍົງ ບຸບຜາ ຮອງປະທານກາໍມະທິການການຕ່າງປະເທດ, ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງຂອງ ລາວ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມໄວປາ, ມີບັນດາສະມາຊິກ ລັດຖະສະພາເພດຍິງລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ, ຜູ້ຕາງໜ້າເວທີແມ່ຍິງ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເພື່ອກົດໝາຍ ແລະ ການພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມ.


ໃນ 3 ບັນຫາທີ່ບັນດາສະມາຊິກໄວປາ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລືກັນ ເພື່ອປະກອບເປັນເອກະສານພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ ຫລື ໄອປາ ຄັ້ງທີ 35 ນັ້ນ ໄດ້ເນັ້ນເຖິງການເພີ່ມທະວີ ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນທຸກຮູບການຈາໍແນກ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນອາຊຽນ; ປັບປຸງບົດບາດ ຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາເພດຍິງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ແລະ ການເປັນຜູ້ນຳຂອງເພດຍິງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງເສີມທາງດ້ານນິຕິກຳ, ການປົກປ້ອງສິດທິ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ແລະ ຫລັກການຂອງອາຊຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖະແຫລງການປີ 2013 ເຊິ່ງສະມາຊິກລັດຖະສະພາເພດຍິງຂອງໄອປາ ໄດ້ພາກັນປະຕິບັດເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ໃນການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ພິຈາລະນາຍຸດທະສາດຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຢູ່ໃນອາຊຽນ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ມີຂໍ້ມູນເປັນຫລັກຖານພິສູດ ແລະ ຂະບວນການຢ່າງເປັນລະບົບເຊັ່ນ: ການກຳນົດຂະໜາດຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການສຳຫລວດສາເຫດ ແລະ ບັນດາປັດໄຈສຳພັນກັນ, ຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອຮັບມືກັບການກັນຂັ້ນຕົ້ນ, ທັງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນອາຊຽນ, ສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບການກັນຂັ້ນທີສອງ ແລະ ຂັ້ນທີສາມ, ການຕອບໂຕ້ສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານຕໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຄອບຄົວເຊັ່ນ:ການບົວລະບັດຮັກສາ ກ່ອນການເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍ, ການປິ່ນປົວສຸກເສີນ, ການບໍລິການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການງານ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດຊືມເຊື້ອທາງເພດສຳພັນຈາກການຂົ່ມຂືນປຸ້ນສະດົມ ແລະ ທາລຸນທາງເພດ.
ໃນກອງປະຊຸມຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດອາຊຽນ ແລະ ລັດຖະສະພາສະມາຊິກ ທີ່ເປັນພາຄີກະຕຸ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ (ຊີດໍ) ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການຈຳແນກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບສູງຢູ່ໃນອາຊຽນ ໃນປີ 2015.