ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີສຶກສາອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 8 ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບໄດ້ສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ

ຂປລ. ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສຶກສາອາຊຽນຄັ້ງທີ 8, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນບວກ 3 ຄັ້ງທີ 2 ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສຶກສາໃນ ຂອບສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນ ອອກ (EAS) ຄັ້ງທີ 2 ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 9-12 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2014 ຢູ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພາເລດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສຳເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ ເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ. ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,

ມີບັນດາລັດຖະມົນຕີສຶກສາອາຊຽນ, ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ບວກ 3 ແລະ ອາຊຽນໃນຂອບ (EAS) ເຂົ້າຮ່ວມ
ຜົນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາຂອບວຸດທິການສຶກສາອາຊຽນ ເພື່ອເປັນຄູ່ມືອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດ້ນຳໃຊ້ ບົນພື້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາອົງປະກອບເນື້ອໃນຫລັກ ຂອງວິໄສທັດດ້ານການສຶກສາຫລັງປີ 2015 ເພື່ອກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານ ວິຊາການປະຊາຄົມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມອາຊຽນຄັ້ງທີ 2 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2014 ທີ່ແຂວງບາກັນ ປະເທດມຽນມາ, ເພື່ອຮ່າງວິໄສທັດດ້ານປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມອາຊຽນ ຫລັງປີ 2015 ແລະ ແຜນວຽກສຶກສາ ອາຊຽນ ໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020); ຮັບຊາບກ່ຽວກັບໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳພາຍໃຕ້ເຄືອຂ່າຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ພັດທະນາການສຶກສາ ໃນຂະແໜງວິສະວະກຳສາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຮັບຮອງເອົາຖະແຫລງການຮ່ວມ 9 ຂໍ້ຂອງກອງ ປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ສຶກສາອາຊຽນຄັ້ງທີ 8. ພ້ອມນີ້ ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຊາບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳພາຍໃຕ້ແຜນ ປະຕິບັດງານດ້ານການພັດທະນາ ການສຶກສາອາຊຽນບວກ 3 (2010-2017) ແລະ ເຫັນດີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເພີ່ມທະວີ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສາໍເລັດຕາມກໍານົດ, ເຫັນດີສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບການສຶກສາໃນດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ ທີ່ສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບການກະກຽມກອງປະຊຸມ ວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນລະບົບການສຶກສາຂັ້ນສູງຂອງບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ອາຊຽນບວກ 3 ຄັ້ງທີ 2 ເຊິ່ງ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ເດືອນຕຸລາ 2014 ທີ່ບາຫລີ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ; ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບເອກະສານແນະນາໍ ວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ການປະກັນຄຸນນະພາບໃນລະບົບການສຶກສາຂັ້ນສູງ, ຮັບຮອງເອົາຖະແຫລງການຮ່ວມ 14 ຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີສຶກສາອາຊຽນບວກສາມຄັ້ງທີ 2. ນອກຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຊາບແຜນ ປະຕິບັດ ງານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫລງການພະນົມເປັນວ່າດ້ວຍຂໍ້ລິເລີ່ມການພັດທະນາ ໃນຂອບສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກທີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດໃນຂອບສຸດຍອດ ອາຊີຕາເວັນອອກຄັ້ງທີ 4 ໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2014 ທີ່ເນປີດໍ ປະເທດມຽນມາ, ພ້ອມນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງຮັບຊາບ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ພາຍໃຕ້ ແຜນປະຕິບັດງານດ້ານການສຶກສາໃນຂອບສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກ (2011-2015) ຈຳນວນ 15 ໂຄງການ ແລະ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ການປະກອບສ່ວນອັນຫ້າວຫັນຂອງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ເຫັນດີໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມສະເພາະຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສຶກສາ ອາຊຽນໃນຂອບສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກ EAS ໃນປີ 2015 ເພື່ອວາງວິໄສທັດກ່ຽວກັບ ວຽກງານຂອງກອງ ປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສຶກສາໃນຂອບສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກຫລັງປີ 2015 ແລະ ເຫັນດີ ຮັບຮອງເອົາຖະແຫລງການຮ່ວມ 13 ຂໍ້ ຂອງກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ສຶກສາອາຊຽນໃນຂອບສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກ EAS ຄັ້ງທີ 2.