ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສຶກສາ​ອາຊຽນ+3 ແລະ ອາຊຽນໃນຂອບ​ ຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ວາງທິດທາງການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ

ຂປລ. ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສຶກສາອາຊຽນ +3 ຄັ້ງທີ V ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສຶກສາອາຊຽນໃນຂອບຄັ້ງທີ III ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ ດຣ. ສີສະໝອນ ສິດທິຣາດວົງສາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທັງເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາດ້ານເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສຶກສາອາຊຽນ ຄັ້ງທີ VIII, ມີບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສຶກສາອາຊຽນ+3 (ສປ ຈີນ, ສ ເກົາຫລີ, ຍີ່ປຸ່ນ) ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂວສຶກສາອາຊຽນ ໃນຂອບ (EAS) ອິນເດຍ, ອົດສະຕາລີ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ນີວຊີແລນ ແລະ ຣັດເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມ.


ທ່ານ ຮສ ດຣ. ສີສະໝອນ ສິດທິຣາດວົງສາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຟັງຜົນສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານການສຶກສາ 5 ປີຂອງປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ (2011-2015) ກໍຄືບັນດາປະເທດຢູ່ໃນຂອບເຊິ່ງແຕ່ລະປະເທດໄດ້ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳໍເຫັນກ່ຽວກັບຜົນສຳໍເລັດ ແລະ ບາງບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ, ນອກຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາວິໄສທັດຂອງວຽກງານການສຶກສາ ໃນປີ 2015 ແລະ ໄດ້ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄ້ວາເນື້ອໃນການວາງວິໄສທັດເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ 5 ປີ (2016 -2020) ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ອາຊຽນໃນຂອບ EAS ກໍຄື ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ພ້ອມນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາເຖິງວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ຫລື ກົນໄກເຂົ້າໃນແຜນການ ການສຶກສາ 2016-2020 ໂດຍໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ເຖິງການສ້າງໜ່ວຍງານສະເພາະຂຶ້ນ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັນ, ພ້ອມນັ້ນໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາເຖິງການສ້າງ ຫລື ຮ່າງເອກະສານບົດຖະແຫລງການຮ່ວມ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນການແຕ່ປີ 2016-2020 ການຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນໄດ້ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ໃນການນຳໍເອົາເນື້ອໃນທີ່ສຳໍຄັນເຊິ່ງແຕ່ລະປະເທດຈະໄດ້ນາໍໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນຮ່າງຖະແຫລງການທັງ 3 ກອງປະຊຸມຄື ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສຶກສາອາຊຽນຄັ້ງທີ VIII, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສຶກສາອາຊຽນ +3 ແລະ ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີສຶກສາ ອາຊຽນໃນຂອບ EAS.
ທ່ານ ຮສ ດຣ. ສີສະໝອນ ສິດທິຣາດວົງສາ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ສຳລັບໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ອາຊຽນໃນຂອບນັ້ນກໍມີຫລາຍໂຄງການເຊັ່ນ: ໂຄງການແລກປ່ຽນດ້ານອະຊີວະສຶກສາ, ການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ ລະຫວ່າງສະຖາບັນ, ການແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນອາຊຽນ ເປັນຜູ້ເຄື່ອນໄຫວ, ນອກນັ້ນຍັງມີໂຄງການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ດ້ານການສຶກສາ, ການຮັບຮອງການໂອນໜ່ວຍກິດຕ່າງໆ ແລະ ໂຄງການ ອື່ນໆ.