ນ້ຳ​ທີ່​ຖ້ວມ​ຂັງຫລາຍບ່ອນຢູ່ມືອງ ສີສັດຕະນາກ ແກ່ຍາວ ແລະ ສົ່ງກິ່ນເໜັນ

ຂປລ. ບັນຫານ້ຳຖ້ວມຂັງຖະໜົນຫົນທາງ,ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຢູ່ຫລາຍຈຸດໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເມື່ອ 2-3 ວັນທີ່ຜ່ານມາຮອດປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ບາງສະຖານທີ່, ບາງເສັ້ນທາງລະດັບນ້ຳແມ່ນຫລຸດລົງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີບາງບ່ອນຍັງມີນ້ຳຖ້ວມຂັງແກ່ຍາວ ເປັນເວລາຫລາຍວັນ,

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັ້ນທາງສາມແຍກ ວົງວຽນ ຈີ່ນາຍໂມ້ ຫາ ບ້ານ ສົມຫວັງ ແລະ ເຮືອນບ້ານຊ່ອງ ຂອງປະຊາຊົນເຂດບ້ານ ຈອມເພັດ, ໂຄກນິນ, ໄຊສະຖານ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຖືກນ້ໍາຖ້ວມຂັງມາໄດ້ 4 ມື້ແລ້ວນັ້ນໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ຍັງມີນ້ໍາຍັງຖ້ວມຂັງຢູ່ ແລະ ຍັງບໍ່ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປແກ້ໄຂເທື່ອ. ນ້ຳທີ່ຖ້ວມຂັງຢູ່ໃນລະດັບສູງປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດອັນໄດ້. ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຊານ, ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍພໍສົມຄວນ ການສັນຈອນໄປມາຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂະນະດຽວກັນນ້ຳຍັງຖ້ວມຂັງຍັງໄດ້ສົ່ງກິ່ນເໝັນໄປທົ່ວບ້ານເຊິ່ງຈະເປັນຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດນັ້ນດ້ວຍ.
ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໄສໃນເຂດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເລື້ອຍໆແມ່ນ ເປັນບ່ອນທີ່ຕ່ຳເມື່ອເວລາຝົນຕົກໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳຖ້ວມຂັງທັນທີ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳນ້ອຍເຮັດໃຫ້ການໄຫລຂອງນ້ຳບໍ່ທັນ, ມີຂີ້ດິນ ແລະ ເສດຂີ້ເຫຍື້ອຕັນທໍ່ ອີກສາເຫດໜຶ່ງແມ່ນການຖົມດິນຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດນັ້ນ ເພື່ອປຸກສ້າງແລ້ວບໍ່ເຮັດຮ່ອງລະບາຍນ້ຳໄວ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນຂອງປະຊາຊົນທີ່ນຳໃຊ້ເສັ້ນ ດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ສະນັ້ນ ຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຕິດຕາມຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກການສັນຈອນຂອງປະຊະຊົນທີ່ນຳໃຊ້ເສັ້ນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.