ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ຮັບປະກັນ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນ

ຂປລ. ຜູ້ນຳບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມື ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນແມ່ບົດສຳລັບປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມອາຊຽນ ແຕ່ປີ 2009-2015 ເຊິ່ງເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ.


ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ວາງຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກ ພື້ນ ໂດຍຈະເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນການບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກໍຄື ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອການອະນຸລັກ ດິນ, ນ້ຳ, ແຮ່ທາດ, ພະລັງງານ, ຊີວະນາໆພັນ, ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນໃນພື້ນທະເລ  ກໍຄືການສົ່ງເສີມໃຫ້ຄຸນນະພາບນ້ຳ ແລະ ອາກາດໃນພາກພື້ນອາຊຽນໄດ້ຮັບການ ປັບປຸງດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ເພື່ອຄວາມ ຕ້ອງການອັນຈຳເປັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໃນກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ອາຊຽນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງທີ 25 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 25 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2014 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານນາງ ດຣ. ອິນນາ ອິດ ຊານາ ອິສຊັກ (Dr Inar Ichsana Ishak) ຫົວໜ້າ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ທ່ານນາງ ມອນມະນີ ຍອຍບົວກ່ອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນຫລາຍບັນຫາເປັນຕົ້ນ ບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕົວເມືອງຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນນ້ຳ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງ.
ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມ ແຕ່ວັນທີ 25-29 ເດືອນສິງຫາ 2014 ນີ້ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄື: ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນຊີວະນາໆພັນອາຊຽນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ, ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ອາຊຽນ-ອິນເດຍ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມອາຊຽນບວກສາມ, ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ອາຊີຕາເວັນອອກ-ອາຊຽນ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ ລະດັບລັດຖະມົນຕີດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ລະຫວ່າງ ອາຊີຕາເວັນອອກ-ອາຊຽນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ 10 ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາຊີຕາເວັນອອກ ເພື່ອກຽມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊີຕາເວັນອອກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ 4.