ປະຊາຊົນ​ເຂດບ້ານ​ທາດຫລວງ-ຫົວ​ຂົວ, ວັງຊາຍ ​ແລະ ຄຳສະຫວາດ ດີໃຈຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງເບຕົງ​ໃນມໍ່ໆນີ້

ຂປລ. ປະຊາຊົນຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນໂດຍສະເພາະ ເສັ້ນທາງເຂດບ້ານທາດຫລວງຫົວຂົວ, ວັງຊາຍ ແລະ ຄຳສະຫວາດ ເມືອງໄຊເສດຖາ ຕ່າງກໍສະແດງຄວາມດີໃຈ ທີ່ຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ເສັ້ນທາງເບຕົງເສີມເຫລັກມາດຕະຖານ ທີ່ຈະສຳເລັດການກໍ່ສ້າງພາຍໃນເດືອນກັນຍາປີນີ້, ພາຍຫລັງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວເປ່ເພມາຫລາຍປີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນເປັນໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະລະດູຝົນ.


ຕາມການລາຍງານຂອງວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ໄຟອຳນາດທາດຫລວງ-ຫົວຂົວ ຫາ ສາມແຍກວັງຊາຍ ແລະ ສາມແຍກຫົວຂົວ ຫາ ສາມແຍກຄຳສະຫວາດ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 7 ກິໂລແມັດ ແບ່ງອອກເປັນສອງໄລຍະການກໍ່ສ້າງຄື: ໄລຍະທີ 1 ໂດຍບໍລິສັດ ເອັສເຄຊີ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ກຳໍນົດເວລາ 1 ປີໃຫ້ສຳໍເລັດ, ແຕ່ສາມແຍກຫົວຂົວ ຫາ ສາມແຍກບ້ານຄຳສະຫວາດ ມີຄວາມຍາວ 4 ກິໂລແມັດ ປັດຈຸບັນມີຄວາມຄືບໜ້າເກືອບ 20%.ໄລຍະທີ 2 ແຕ່ສາມແຍກບ້ານຄຳໍສະຫວາດ ຫາ ນາຄວາຍ ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວ 3 ກິໂລແມັດ, ມີຄວາມຄືບໜ້າປະມານ 50% ແມ່ນທາງບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຊຸກຍູ້ກະສິກຳໍເປັນຜູ້ຮັບເໝົາໃນກຳໍນົດເວລາ 1 ປີ.ທາງດັ່ງກ່າວ ເປັນເສັ້ນທາງເບຕົງເສີມເຫລັກ, ໜ້າທາງກວ້າງ 15ແມັດ, ມີໄຟເຍືອງທາງ, ລະບົບຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ແລະ ປ້າຍສັນຍານຈາລະຈອນ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດກາງເດືອນກັນຍາປີນີ້.
ພ້ອມນີ້, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ຍທຂ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການຊົ່ວຄາວ ເຖິງບັນດາສະມາຄົມຂົນສົ່ງ, ຜູ້ນຳໃຊ້ລົດຂົນສົ່ງ ບັນທຸກໜັກທຸກປະເພດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົດບັນທຸກທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ 3,5ໂຕນນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 22 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2014 ຫາ ວັນທີ 22 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2014 (ກຳໍນົດ 1 ເດືອນ) ເພື່ອອຳໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂດດັ່ງກ່າວໃຫ້ສຳເລັດ, ພ້ອມທັງ ແນະນຳໃຫ້ລົດບັນທຸກໜັກທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງແຕ່ນາຄວາຍໃຫ້ລ້ຽວໄປຕາມເສັ້ນທາງຄຳສະຫວາດ-ຊຽງດາ ລ້ຽວເຂົ້າທາງຕັດໃໝ່ຂ້າມບຶງທາດຫລວງ ລ້ຽວອອກໃສ່ເສັ້ນທາງກຳແພງເມືອງ (T4), ລົດບັນທຸກທີ່ມາຈາກຊຳໍເຄ້, ໂຊກນ້ອຍ ໃຫ້ລ້ຽວໄປທາງໜອງໜ່ຽງ ອອກໃສ່ຖະໜົນໄກສອນ ແລະ ລົດບັນທຸກທີ່ມາຈາກເສັ້ນທາງດອນກອຍ ມີຈຸດປະສົງໄປເຂດຊຳເຄ້, ໂຊກນ້ອຍ ແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ຖະໜົນ ກຳແພງເມືອງ (T4) ອອກສູ່ຖະໜົນໄກສອນແລ້ວລ້ຽວເຂົ້າໄຟແດງໜອງໜ່ຽງ.