ຄົ້ນຄວ້າແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານ ຖວທ 2016-2025

ຂປລ. ບັນດາພະນັກງານການນຳ ແລະ ວິຊາການກົມກອງຕ່າງໆທົ່ວກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄ້ວາວິໄສທັດຮອດປີ 2030  ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຜນຍຸດທະສາດ 10 ປີ 2016-2025 ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 21 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2014 ນີ້ ທີ່ກະຊວງ ຖວທ.

ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນຖານະປະທານກອງປະຊຸມກ່າວວ່າ: ການຄົ້ນຄ້ວາແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລົງເລິກລາຍລະອຽດແຕ່ລະວຽກທີ່ຕິດພັນກັບວິຊາສະເພາະຕາມຂະແໜງການຄື: ຖະແຫລງ ຂ່າວສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແນໃສ່ສ້າງວິໄສທັດໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການມີຄວາມກ້າວໜ້າທັນກັບຍຸກສະໄໝ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາເປົ້າໝາຍ, ຕົວຊີ້ວັດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມວຽກງານ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕະຫລອດເຖິງບັນດາແຜນງານໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນຕໍ່ໜ້າ ຮອດປີ 2025.