CGTN ລາຍງານວ່າພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ຈີນປະຈຸບັນມີ 574 ຄົນ

ການຕິດເຊື້ອປອດອັກເສບ. ຕາມການລາຍງານຂອງ CGTN ລາຍງານວ່າພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ຈີນປະຈຸບັນມີ 574 ຄົນ, 95 ຄົນຕິດເຊື້ອຮຸນແຮງ ແລະ ເສຍຊີວິດແລ້ວ 17ຄົນ.

ສ່ວນຢູ່ປະເທດຕ່າງໆກໍມີການລາຍງານວ່າມີການກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອແລ້ວຄື:

 

  • ສະຫາລັດອາເມລິກາ
  • ຍີ່ປຸ່ນ
  • ໄທ
  • ເກົາຫລີໄຕ້