ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ ລາຍຮັບຄອບຄົວໝັ້ນຄົງ

(ຮູບພາບປະກອບ)

ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວໄດ້ປີໜຶ່ງຫລາຍສິບລ້ານກີບຈົນສາມາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ ແລະ ກາຍເປັນຄອບຄົວພັດທະນາ ດັ່ງຄອບຄົວທ່ານ ສົມປອງ ແກ້ວພິມານ ປະຊາຊົນບ້ານພູຖ້ຳພວງ ເມືອງລະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວັນ ທີ່ລ້ຽງງົວ ແລະ ລ້ຽງເປັດໄກ່ ໝູ ແລະ ປາຈຳນວນໜຶ່ງ.

ທ່ານ ສົມປອງ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:ໃຈມັກຮັກອາຊີບກະສິກຳຫລາຍ ແລະ ກໍ່ເປັນອາຊີບທີ່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພັກ-ລັດ ທີ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະ ຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າພັດທະນາຊີວິດ ການເປັນໃຫ້ດີຂຶ້ນໂດຍ ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າຈາກນີ້ຈຶ່ງ ໄດ້ຫັນມາຜະລິດເປັນສິນຄ້າໂດຍການປູກຫຍ້າລ້ຽງງົວທັງໄດ້ຕັດສິນໃຈກູ້ຢຶມເງິນ 20 ລ້ານກີບຊື້ງົວພໍ່ພັນແມ່ພັນງົວຕື່ມໃສ່ກັບງົວທີ່ຕົນເອງມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ລວມແລ້ວມີ 20 ກວ່າໂຕ.ນັບແຕ່ເລີ່ມລ້ຽງມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີງົວ 40 ກວ່າໂຕ ແລະ ແຕ່ລະຊຸດທີ່ຂາຍງົວອອກໄດ້ເງິນ 60 ກວ່າລ້ານກີບ.

ພາຍ ຫລັງຂາຍອອກແລ້ວກໍ່ໄດ້ຊື້ເຂົ້າມາຕື່ມອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.ນັບແຕ່ຜະລິດເປັນສິນຄ້າເປັນຕົ້ນ,ຄອບຄົວທ່ານ ສົມປອງ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວໄດ້ປີໜຶ່ງ 70 ລ້ານກວ່າ ກີບ.ຈາກການຂາຍງົວ,ໄກ່,ປາ ແລະ ໝູ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວດີຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນຫລາຍເທົ່າ. ຂ້າພະເຈົ້າປຸກ ເຮືອນຖາວອນ,ມີລົດຂີ່,ສົ່ງເສີມລູກຮຽນໜັງສື,ມີເງີນແຮໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ໜີ້ສິນກໍໃຊ້ໝົດແລ້ວທັງ ຄ່ອຍໆຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນຍ້ອນວ່າຂັ້ນເທິງໄດ້ໃຫ້ທິດເຍືອງທາງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນຕົ້ນຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເມືອງລະຄອນເພັງໄດ້ສົ່ງວິຊາການມາໃກ້ຊິດຕິດແທດ,ແນະນຳການໃຊ້ເຕັກ ນິກວິທະຍາດຊ່ວຍໃນການປູກ-ການລ້ຽງ ເປັນຕົ້ນການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ,ວິທີບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ອື່ນໆ.ສ່ວນຕໍ່ໜ້ານີ້ ຈະປູກຫຍ້າຫວານອິດສະລະແອນ,ຫຍ້າລູຊີ ແລະ ຫຍ້າກິນີ ເພື່ອລ້ຽງງົວທັງຈະຂະຫຍາຍໜອງປາ,ຊື້ງົວມາຂຸນໄວ້ ແລະ ເຮັດ ຄອກຕື່ມອີກທ່ານ ສົມປອງ ເວົ້າດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈ.

ທ່ານ ສຸດທະສອນ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າ ໄມ້ເມືອງລະຄອນເພັງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:ຄອບຄົວທ່ານ ສົມປອງ ແມ່ນຄອບຄົວທີ່ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ,ອົດທົນມັກຮັກອາຊີບປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າຢ່າງແທ້ຈິງຈົນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທັງ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ.

Medialaos