ຄູນລານ ຫລື ກອງເຂົ້າ ມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າຄຳວ່າບຸນ

ຢ້ອນຄືນຫລັງເຖິງຄວາມໝາຍຂອງບຸນຄູນລານເຂົ້າ ຫລື ບຸນກອງເຂົ້າ ຊຶ່ງຄຳວ່າ " ລານ " ແປວ່າ ເດີ່ນ ຫລື ບ່ອນທີ່ຮາບພຽງດີ ທີ່ເພິ່ນເອົາເຂົ້າມາກອງໄວ້.ບຸນນີ້ແມ່ນບຸນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນສະໄໝບູຮານ ແລະກ່ອນຈະເອົາເຂົ້າຂຶ້ນເລົ້າຂຶ້ນເຍຍໄດ້ເພິ່ນຕ້ອງເຮັດບຸນໃຫ້ເຂົ້າກ່ອນ ຊຶ່ງການເຮັດແບບນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນສິລິມຸງຄຸນມັ່ງມູນພູນສຸກຕໍ່ໄປ.ຄວາມຈິງແລ້ວປະຊາຊົນລາວສະໄໝບູຮານນັ້ນ,ເພິ່ນນິຍົມເຮັດບຸນນີ້ເນື່ອງຈາກເຂົ້າມີປະໂຫຍດເໜືອກວ່າສິ່ງໃດ;ຖ້າໄດ້ເຮັດບຸນຂວັນເຂົ້າແລ້ວ,ຄົນລາວບູຮານເຊື່ອວ່າ ເປັນການກິນທີ່ບໍ່ໝົດ ຈົກບໍ່ລົງ ຈົນມີຄຳວ່າເຂົ້າມີສາລີພ້ອມ ຈອມດອຍກໍ່ພໍຢູ່ ເຂົ້າບໍ່ມີ ສາລີບໍ່ພ້ອມຈອມແກ້ວຢູ່ບໍ່ເປັນແລະ ການເຮັດບຸນຄູນລານເຂົ້າ ຫລື ບຸນຂວັນເຂົ້ານີ້,ມີເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວພັນກັບສາສະໜາສືບຕໍ່ກັນມາເຖິງທຸກມື້ນີ້ໂດຍເລື່ອງມາຈາກສອງອ້າຍນ້ອງທີ່ເຮັດນານຳກັນນັ້ນເອງ.ຂະນະທີ່ອີກຄວາມຈິງໜຶ່ງຄືເດືອນຍີ່ເປັນເດືອນວ່າງທາງກິດຈະກຳຂອງພະສົງ.ສະນັ້ນປະຊາຊົນລາວບູຮານຈຶ່ງຖືເດືອນນີ້ເປັນເດືອນຫາຫລົວຟືນມາໄວ້ເຕັມຖຸນເຕັມລ່າງເພື່ອກຽມເຮັດບຸນເຂົ້າຈີ່ໃນເດືອນ ຈົນມີຄໍາວ່າເດືອນອ້າຍເຮັດບຸນເຂົ້າກໍາ ເດືອນຍີ່ຫາຟືນມາໄວ້ "ນັ້ນເອງ.

ທີ່ວ່າມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າຄໍາວ່າບຸນດັ່ງຫົວບົດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນນີ້ເນື່ອງຈາກຜູ້ຂຽນເອງໄດ້ດັ້ນດົ້ນໄປເຖິງທີ່ ຊຶ່ງຄວາມຈິງແລ້ວພາຍໃນບໍລິເວນບຸນກໍ່ບໍ່ຕ່າງຈາກບຸນອື່ນໆທີ່ຈັດຕັ້ງກັນຂຶ້ນມາໂດຍສະເພາະມີການຂາຍສິນຄ້າ ເຂົ້າຫລາມປີ້ງໄກ່ ຜົນລະປູກນາໆຊະນິດ ໂດຍລວມແລ້ວມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ,ແຕ່ທີ່ບໍ່ທຳມະດາ ຫລື ອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກບ່ອນອື່ນໆທີ່ຈັດບຸນກອງເຂົ້າ ເຊັ່ນຢູ່ເມືອງພຽງແຂວງໄຊຍະບູລີ ຫລື ໃນມໍ່ໆນີ້ຄື 21-23 ມັງກອນທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງເຟືອງແຂວງວຽງຈັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້.ຢ້ອນໄປຫາຄຳວ່າບໍ່ທຳມະດານັ້ນກໍ່ຄືຜູ້ຂຽນເອງບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນວ່າຈະເຫັນພາບແບບນີ້ໂດຍພາຍຫລັງຍ່າງອ້ອມກອງເຂົ້າໃຫຍ່ 1 ກອງ ແລະ ກອງເຂົ້ານ້ອຍທີ່ຫຸ້ມລ້ອມ 5-6 ກອງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ກອງເຂົ້າໃຫຍ່ ເພາະຢູ່ພາຍໃນມີເຄື່ອງມືການຜະລິດຫລາຍຢ່າງຫລາຍແນວ ຊຶ່ງເກືອບວ່າບໍ່ຄ່ອຍເຫັນແລ້ວລະບໍ່ວ່າຈະເປັນແປ້ນ ໄມ້ກັງ ຫລື ໄມ້ດ່ຽງຕີ ຫລື ຟາດເຂົ້າ ຄາດໄມ້ ຫລື ແມ່ນແຕ່ເຄື່ອງມືຫາປາບໍ່ວ່າຈະເປັນສະ ຫວີງ ເຂິງ ສຸ່ມ ຊຶ່ງລູກໆຫລານອາດຈະເຫັນແຕ່ອາດບໍ່ຮູ້ຊື່ກໍ່ມີ ລວມທັງກີ່ຕໍ່າຫູກ...ຈຸດໜຶ່ງຂະນະເລາະເບິ່ງ ສິ່ງທີ່ຕຳຕາຕຳໃຈຈົນນໍ້າຕາໄຫລຊຶມເບົ້າກໍ່ຄືພາບຜູ້ປົກຄອງແນະນຳຊື່ເຄື່ອງມືການຜະລິດ ເຄື່ອງມືຫາກິນບູຮານໃຫ້ລູກອາຍຸ 5-6 ປີທັງບອກແກ່ຄາດຫລິ້ນ,ເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ທັງຫົວທັງດີໃຈບາງເທື່ອກໍ່ບໍ່ພໍໃຈເມື່ອຜູ້ປົກຄອງ ບອກວ່າພໍແລ້ວ ແລະ ອີກຈຸດໜຶ່ງຜູ້ປົກຄອງແນະນຳລູກເລື່ອງສິ້ນທີ່ແມ່ນຸ່ງນີ້ກໍ່ມາຈາກກີ່ນີ້ທັງບອກລູກໄປນັ່ງກີ່ຈັບຫັ້ນບາຍນີ້,ເດັກຍິງຊາຍອາຍຸ 12-13 ປີ ກໍ່ສົນໃຈເວົ້າໂສເຫລ້ກັນຜູ້ຮູ້ແດ່ກໍ່ບອກຖືກ ຜູ້ບໍ່ຮູ້ແດ່ກໍ່ໄດ້ແຕ່ແກວ່ງຫົວ...ນີ້ລະຄືຈຸດທີ່ຜູ້ຂຽນຍົກຂຶ້ນມາເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງວ່າຍຸກນີ້ເປັນຍຸກສະໄໝຍຸກແຫ່ງເຕັກໂນໂລຊີກໍ່ດີ,ແຕ່ຖ້າວ່າພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທັງຫລາຍປູກຝັງຄວາມເປັນຄົນລາວ ວິຖີລາວຄວາມກະຕັນຍູກະຕະເວທີບັນພະບຸລຸດ ຫລື ກະຕັກຍູຮູ້ຄຸນເຂົ້າປາອາຫານ ເຄື່ອງມືການຜະລິດດັ້ງເດີມບູຮານນີ້ຄົງດີກວ່າບໍ່ບອກບໍ່ພາເຂົາໄປທ່ຽວບຸນທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງເຂົ້າທີ່ມີປະໂຫຍດເໜືອກວ່າສິ່ງໃດ.

 

ເອົາເປັນວ່າບຸນກອງເຂົ້າຢູ່ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນປີນີ້ເພິ່ນຈະປິດໃນວັນທີ 23 ມັງກອນ ຊຶ່ງຖືວ່າຍັງມີເວລາອີກ 2-3 ມື້ ຜູ້ປົກຄອງທັງຫລາຍລວມທັງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນສົມ ຄວນພາລູກຫລານ ແລະ ນັກຮຽນ ໄປທັດສະນະສຶກສາຮຽນຮູ້ວິຖີຊີວິດຂອງຊາວນາ ຫລື ພູມປັນຍາຂອງຄົນລາວບູຮານພວກເຮົາວ່າຈະເປັນແນວໃດ?ຮັບຮອງວ່າໄດ້ທັງຄວາມຮູ້ໄດ້ທັງຄວາມມ່ວນຄວາມຊື່ນທັງໄດ້ຊື້ສິນຄ້າ ອາຫານການກິນ ຜົນຜະລິດກະສິກຳປອດສານເຄມີຕິດໄມ້ຕິດມືກັບເຮືອນກັບຊານ.

Medialaos