ນະຄອນຫຼວງ ມີຄວາມພ້ອມເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2019-2020

ທ່ານ ຊົມພູ ແກ້ວປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ) ໃຫ້ສຳພາດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2019 ວ່າ: ສະເພາະສົກຮຽນ 2019-2020 ເປັນສົກຮຽນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ເພາະ ເປັນໄລຍະແຫ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂອງກະ ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາວາງອອກ.

 

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ-ກີລາ ສົກຮຽນ 2018-2019 ສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການສຶກສາ ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຈຳນວນໂຮງຮຽນ ຫ້ອງຮຽນ ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນມີເພີ່ມຂຶ້ນ ການ ສຶກສາໄດ້ຮັບການພັດທະນາຄົບຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄປສູ່ທ້ອງຖິ່ນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ ແລະ ມີຫຼາຍໂຄງການໄດ້ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບັນດາເມືອງ ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ເປັນຕົ້ນ ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫຼື ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນໂຮງຮຽນ ສະຖານທີ່ຮຽນ ຫ້ອງຮຽນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນໃນ ແຕ່ລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍມີໂອກາດໄດ້ຮັບການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ.


ສ່ວນການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2019-2020 ໄດ້ຫ້າງຫາກະກຽມມາແຕ່ທ້າຍສົກຮຽນ 2018-2019 ໃຫ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນຈັດຫຼຸບຕີລາ ຄາຜົນການຮຽນ-ການສອນ ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາທ້າຍປີຮຽນ ບັນດາໂຮງຮຽນໃຫຍ່ທີ່ຂຶ້ນກັບ ພະແນກສຶກສາໂດຍກົງ ໄດ້ມີການຈັດກອງຊຸມສິ້ນປີຮຽນຂອງຕົນ ໄປພ້ອມກັບການສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານ ການຮຽນ-ການສອນ ໄດ້ມີການກຽມທາງດ້ານບຸຄະລາກອນ ມີການປັບປຸງຄັດຈ້ອນພະນັກງານເກັບກຳສະຖິຕິ ກວດກາອາຄານສະຖານທີ່ ເພື່ອຮອງຮັບ ຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນ ເຊິ່ງຕາມການຄາດຄະເນຕົວເລກນັກ-ຮຽນສົກຮຽນນີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກສົກຮຽນຜ່ານມາ ເພາະເຫັນ ວ່າຈຳນວນນັກຮຽນຫຼອດເຫຼືອ ແລະ ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ ບວກກັບຈຳນວນພົນລະເມືອງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ອັດຕາການ ເຂົ້າຮຽນໃນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ຄົງຈະບໍ່ເປັນບັນຫາ ເນື່ອງຈາກແຕ່ລະໂຮງຮຽນແຕ່ລະເຂດທົ່ວ ນວ ໄດ້ມີການກະ ກຽມ ຄວາມພ້ອມ 100% ທີ່ຈະຮອງຮັບການເຂົ້າຮຽນໃນສົກຮຽນນີ້ ສ່ວນພິທີເປີດສົກຮຽນໃໝ່ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະເມືອງ ເຊິ່ງ ເມືອງຈັນທະບູລີໄດ້ຈັດກ່ອນເມືອງອື່ນ ໃນວັນທີ 27 ສິງຫາ 2019 ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ບໍ່ນາງົວ ສຳລັບເມືອງສີສັດຕະນາກ ໄຊທານີ ປາກງື່ມ ສັງທອງ ສີໂຄດຕະບອງ ຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງນາຊາຍທອງ ຈະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ພ້ອມກັນ ສ່ວນພິທີເປີດທາງການ ຈະໄດ້ເຊື້ອເຊີນການນຳ ນວ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 30 ສິງຫາ 2019 ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ນາຊາຍທອງ.
ແຫ໌່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ວຽງຈັນໃໝ່