ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ບັນລຸ 814 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ຂປລ. ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຂອງລາວ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2019 ບັນລຸໄດ້ 814,99 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກປະມານ 366,72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າປະມານ 448,27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 81,55 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

 

ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມານີ້, ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຂອງລາວເຮົາບັນລຸໄດ້ 814,99 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກປະມານ 366,72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າປະມານ 448,27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຂາດດຸນການຄ້າ ປະມານ 81,55 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
    ໝວດສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍປະກອບມີ: ແຮ່ທອງ ມູນຄ່າ 48,42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ທອງແດງ ແລະ ເຄື່ອງຂອງທີ່ເຮັດດ້ວຍ ທອງແດງ ມູນຄ່າ 35,52 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໝາກກ້ວຍ ມູນຄ່າ 10,99 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເຍື່ອໄມ້ຈາກເສັ້ນ ໄຍເຊລລູອື່ນໆ ມູນຄ່າ 30,94 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໂຄງຮ່າງ ແລະ ສ່ວນປະກອບກ້ອງບັນທຶກພາບ ມູນຄ່າ 19,95 ລ້ານໂດລາສະ ຫະລັດ; ເຄື່ອງດື່ມ (ນ້ຳອັດລົມ, ນ້ຳ, ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ) ມູນຄ່າ 22,32 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ຄຳປະສົມ ແລະ ຄຳແທ່ງ ມູນຄ່າ 15,61 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ມັນຕົ້ນ ມູນຄ່າ 2,39 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ມູນຄ່າ 18,18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ມູນຄ່າ 15,11 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ກາເຟ (ບໍ່ທັນປຸງແຕ່ງ) ມູນຄ່າ 5,95 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດ ແລະ ສິນຄ້າອຶ່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ.
    ສ່ວນໝວດສິນຄ້ານຳເຂົ້າຕົ້ນຕໍປະກອບມີ: ພາຫະນະທາງບົກ ມູນຄ່າ 31,60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະ ກອນໄຟຟ້າ ມູນຄ່າ 19,97 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ນ້ຳມັນກາຊວນ ມູນຄ່າ 45,45 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ອຸປະກອນກົນຈັກ ມູນຄ່າ 36,21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ ມູນຄ່າ 33,02 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເຄື່ອງດື່ມຊະນິດຕ່າງໆ ມູນຄ່າ 21,06 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ອາໄຫລ່ ມູນຄ່າ 14,79 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ມູນຄ່າ 11,62 ລ້ານໂດລາສະ ຫະລັດ; ເຫຼັກເສັ້ນ ແລະ ເຫຼັກຮູບປະພັນ ມູນຄ່າ 10,12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໄຟຟ້າ ມູນຄ່າ 10,18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ອື່ນໆ.
    ບັນດາປະເທດປາຍທາງທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກໄປ ເປັນຕົ້ນປະກອບມີ: ລາຊະອານາຈັກໄທ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 91,24 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ; ສປ ຈີນ ມີມູນຄ່າ 127,48 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສສ ຫວຽດນາມ ມີມູນຄ່າ 93,90 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ອິນເດຍ ມີ ມູນຄ່າ 8,60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ຍີ່ປຸ່ນ ມີມູນຄ່າ 6,92 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເຢຍລະມັນ ມີມູນຄ່າ 6,48 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສ ອາເມລິການ ມີມູນຄ່າ 2,50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ອັງກິດ ມີມູນຄ່າ 2,17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດສະວິດ ມີມູນຄ່າ 6,72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
    ໃນຂະນະດຽວກັນ. ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຕົ້ນຕໍແມ່ນ ມາຈາກລາຊະອານາຈັກໄທ 262,97 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສປ ຈີນ 100,95 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສສ ຫວຽດນາມ 51,50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ຍີ່ປຸ່ນ 5,32 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສ ເກົາຫລີ 5,20 ລ້ານໂດ ລາສະຫະລັດ; ສ ອາເມລິການ 2,24 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ແບນຊິກ 2,02 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ອິນເດຍ 2,59 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດ; ເຂດປົກຄອງຮົງກົງ ສປ ຈີນ 2,73 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
    ເຖິງຢ່າໃດກໍດີ, ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳເດືອນ 6 ປີ 2019 ແມ່ນຍັງບໍ່ກວມເອົາມູນຄ່າການ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ. ສຳລັບມູນຄ່າການສົ່ງອອກໄຟຟ້າພວກເຮົາຈະເອົາລົງພາຍຫຼັງໄດ້ເກັບກຳຕົວເລກສະຖິຕິຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ແລ້ວ.
    ສະເພາະໄລຍະເດືອນ 1-6 ປີ 2019, ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກທັງໝົດ ປະມານ 5.469,47 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນ ນັ້ນ ສົ່ງອອກປະມານ 2.743,69 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າປະມານ 2.725,77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເກີນດຸນການຄ້າປະ ມານ 17,92 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ