ຍົກສູງຄວາມສາມາດນຳພາຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ

ພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນເອົາໄວ້ວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການພັດທະນາຖຶກທິດ ມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດນຳພາແຕ່ລະຂັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນມີຄວາມສາມາດໃນການນຳພາຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງຜັນຂະ ຫຍາຍ ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກອອກເປັນແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນການ, ທັງສອດຄ່ອງ ກັບຈຸດພິ ເສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະບ່ອນ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮູ້ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງລະບົບການເມືອງຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນ, ຂອງບັນດາ ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ບັນດາຊັ້ນຄົນເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

     ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ: ພັກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງພັກດ້ານການຈັດຕັ້ງຢ່າງເປັນ ປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດຮາກຖານເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ ຕົວນັບ ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບບົນພື້ນຖານແນວທາງ ແລະ ຫຼັກການຂອງພັກ; ປະຊາທິປະໄຕພາຍໃນພັກ ແລະ ສິດ ເປັນເຈົ້າຂອງສະມາຊິກພັກ ສຶບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ສູນກາງພັກກໍຄື ຄະນະພັກຂັ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ຍຶດໝັ້ນປະຕິບັດແບບແຜນ ແລະ ວິທີນຳພາ ຕິດແທດກັບຮາກຖານ ປະຊາຊົນ, ຕິດແທດກັບໜ້າທີ່ ວຽກງານຕົວຈິງ. ພັກໄດ້ຍູ້ແຮງແບບແຜນກ້າຄິດ, ກ້າເຮັດ ແລະ ກ້າຮັບຜິດຊອບຕິດພັນກັບໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງ; ຍູ້ແຮງ ແບບຢ່າງນຳໜ້າ ຂອງສະມາຊິກພັກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງພັກ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄດ້ເພິ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານພະນັກງານ ຢ່າງສົມຄູ່ກັບເງື່ອນໄຂໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ສັບຊ້ອນເອົາພະນັກງານໄປກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງຢ່າງເປັນລະບົບທາງ ດ້ານການເມືອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມ ແຜນກຳນົດກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພະນັກງານແຕ່ລະຂັ້ນ. ໄດ້ມີການປະກອບພະນັກງານ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຮາກຖານ; ຖັນແຖວພະນັກງານທີ່ໄດ້ຜ່ານການ ນຳລຸງສ້າງຢູ່ໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ; ພະນັກງານທີ່ ໜຸ່ມນ້ອຍມີຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະ ແລະ ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການວຽກງານຕົວຈິງຖືກປະກອບ ເຂົ້າໃນຖັນແຖວການນຳຂັ້ນຕ່າງໆ ມີ ຈຳນວນເພິ່ມຂື້ນ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສີພິມ ປະເທດລາວ