ລັດຖະບານ ອອກຈຳໜ່າຍພັນທະບັດດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ 1,7 ພັນຕື້ກີບ

ຂປລ. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄືກະຊວງການເງິນໄດ້ຕົກລົງອອກຈຳໜ່າຍພັນທະບັດປະເພດດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ ຈຳນວນ 1,7 ພັນຕື້ກີບ (1.700.000.000.000) ໂດຍຜ່ານ 3 ບໍລິສັດ ຫລັກຊັບ ຄື: ບໍລິສັດ ຫລັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ຫລັກ ຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ຫລັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ.

ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ສຸລິວັດ ສຸວັນນະຈູມຄຳ ຫົວໜ້າກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໜີ້ສິນ (ກງຕສ) ກະຊວງການເງິນ. ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມໃນສັນຍາກັບ ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທຳມະວົງ ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິ ສັດ ຫລັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
    ການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ປະເພດພັນທະບັດດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ 1,7 ພັນຕື້ກີບ ເປັນການສືບຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນການອອກຈຳ ໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານມູນຄ່າທັງໝົດ 1.000 ຕື້ກີບ ທີ່ຜ່ານມາໂດຍຜ່ານຕະຫຼາດຫລັກຊັບລາວໃຫ້ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈັບຈອງຖືຄອງໄດ້, ສາມາດແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວໄດ້ອີກດ້ວຍ. ສິ່ງສຳຄັນເປັນນິມິດ ໝາຍອັນໃໝ່ສຳລັບວຽກງານການພັດທະນາຕະຫລາດພັນທະບັດຢູ່ ສປປ ລາວ. ເພື່ອປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2016-2020) ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້, ທັງຮັບ ປະກັນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ຂະຫຍານຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ມີຄຸນນະ ພາບ. ນອກນັ້ນ, ຮັບປະກັນສະຖຽງລະພາບ ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃນການປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນແຕ່ລະປີ ເນື່ອງ ຈາກວ່າແຫລ່ງລາຍຮັບງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ ກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານລາຍຈ່າຍ, ລັດຖະບານ ກໍຄືກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງມີ ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາແຫລ່ງທຶນມາດຸ່ນ ດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນແຕ່ລະປີດ້ວຍການລະດົມທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
    ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທຳມະວົງ ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດຫລັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ ຕາງໜ້າ 3 ບໍລິສັດ ກ່າວວ່າ: ການໄດ້ຮັບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນຖືເປັນຜົນສຳເລັດຂອງບໍລິສັດຫລັກຊັບທັງ 3 ແຫ່ງ ທີ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານມູນຄ່າ 1,7 ພັນຕື້ກີບ ເຊິ່ງເປັນການຈຳໜ່າຍຄັ້ງທີ ສອງຜ່ານຕະຫຼາດຫລັກຊັບລາວ. ລາຄາກຳນົດ ແລະ ລາຄາຂາຍໜ່ວຍລະ 1 ລ້ານກີບ ໂດຍໄດ້ແບ່ງພັນທະບັດອອກເປັນ 6 ປະ ເພດ ຄື: ອາຍຸ 3 ປີ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,8%; 5 ປີ, 6,9%; 7 ປີ, 7,20%; 10 ປີ, 7,50%; 15 ປີ, 7,70% ແລະ 20 ປີ, 8,00%. ສ່ວນການຈ່າຍເງິນດອກເບ້ຍແມ່ນຈ່າຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ໂດຍນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈັບຈອງຖືຄອງໄດ້ນັບແຕ່ວັນທີ 2-5 ກັນຍາ 2019, ຜ່ານ 3 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ