ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ລົງຕິດຕາມເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ການລົງຕິດຕາມເກັບກຳຂໍ້ມູນໂຕຈິງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-12 ສິງຫາ 2019 ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກສ່ວນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,

ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາອາສາສະໝັກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເມືອງສະໜາມໄຊ ໄດ້ມີການລົງຕິດຕາມເກັບກຳຂໍ້ມູນໂຕຈິງຢູ່ສູນພັກຊົ່ວຄາວຂອງຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ຈາກເຫດການເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຈຳນວນ 5 ບ້ານຄື: ບ້ານໃໝ່, ບ້ານທ່າຫີນ, ບ້ານທ່າແສງຈັນ, ບ້ານຫີນລາດ ແລະ ບ້ານສະໝອງໃຕ້. ຈຸດປະສົງໃນການລົງຕິດຕາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນ, ການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບບັນຫາໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ຫັນໄປສູ່ການກຸ້ມຕົນເອງໃນອະນາຄົດ. ໂດຍມີການຈັດກິດຈະກຳຖາມຕອບ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກັບ 3 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄື: ກຸ່ມເດັກນ້ອຍ, ກຸ່ມການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ. ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພົບເຫັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນຫາສຸຂະອະນາໄມ, ຫ້ອງນ້ຳບໍ່ສະອາດ, ບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມແອອັດ, ການທຳມາຫາກິນ ແລະ ການຊອກວຽກເຮັດງານທຳ, ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຂອງລູກຫລານໃຫ້ໄປເຖິງລະດັບວີຊາຊີບເປັນຕົ້ນ. ລວມໄປເຖິງວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ, ແຜນການໃນການດຳລົງຊີວິດຕໍ່ໜ້າ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂຄງການຕໍ່ໜ້າ ທີ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕັ້ງເປົ້າເອົາໄວ້ ແລະ ພ້ອມກັນທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນເປັນຈິງ.