ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ້ອນຮັບອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ລາວ

ຂປລ. ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂ້ົາຢ້ຽມຂ່ຳນັບຂອງອາສາສະໝັກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2019. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 1965 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນອົງການໃຈກາ (JICA) ໄດ້ສົ່ງອາສາສະໝັກຫລາຍກວ່າ 1.004 ຄົນ ທີ່ໄດ້ມາປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທ່ີວຽກງານຂອງຕົນຢູ່ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ,ຂ້ັນແຂວງ, ຂ້ັນເມືອງ, ຍົກເວ້ັນແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຫົວພັນອັນເນ່ືອງມາຈາກການຄົມມະນາຄົມບໍ່ສະດວກ.

ປັດຈຸບັນ ມີອາສາສະໝັກອາວຸໂສ ແລະ ອາສາສະໝັກໜຸ່ມຈຳນວນ 32 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ ແລະ ຈະມີອາສາສະໝັກໜຸ່ມງວດທີ 1ປະຈຳປີ 2019 ມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ ແລະ ຈະເດີນທາງມາ ສປປ ລາວ ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດນ້ີເພື່ອໄປປະຈຳຢູ່ຂະແໜງການຕ່າງໆເຊ່ັນ: ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆອີກ.
ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ຕໍ່ບັນດາອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ການມາປະກອບສ່ວນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທຸກໆພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ໂດຍສະເພາະກັບພາກສ່ວນທີ່ຕົນສັງກັດຢູ່.