ເຜີຍແຜ່ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີການສໍ້ລາດບັງຫລວງ

ຂປລ. ກົມສອບສວນ-ສືບສວນ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກວດກາ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນ ຄະດີການສໍ້ລາດ ບັງຫລວງ ໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ, ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການດຳເນີນ ຄະດີດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ອົງການກວດກາລັດ ແລະ ອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງແຕ່ລະຂັ້ນຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ, ກຳແໜ້ນກ່ຽວກັບໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການດຳເນີນຄະດີ,

ເຮັດໃຫ້ ການດຳເນີນ ຄະດີການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຂອງອົງການ ກວດກາລັດ ແລະ ອົງການ ຕ້ານການສໍ້ລາດ ບັງຫລວງ ແຕ່ລະຂັ້ນມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຖືກຕ້ອງສອດຄອງ ກັບກົດໝາຍ, ເຮັດໃຫ້ອົງກາກວດກາລັດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ການສໍ້ລາດ ບັງຫລວງ ແຕ່ລະຂັ້ນ ສາມາດດຳເນີນ ຄະດີຖືກຕາມ ຫລັກການ ແລະ ກົດໝາຍ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສົມເພັດ ພົມແພງມີ ຫົວໜ້າກົມ ສືບສວນ-ສອບສວນ ການສໍ້ລາດ ບັງຫລວງ ອົງ ການກວດກາ ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຂໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມສືບສວນ-ສອບສວນ ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ເລກທີ 197/ອກລ ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015 ແລະ ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນ ຄະດີການສໍລາດ ບັງຫລວງ ເລກທີ 27/ອກລ ລົງວັນທີ 30 ມັງກອນ 2018 ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ອົງການ ສືບສວນ-ສອບສວນ ຕ້ານການສໍ້ລາດ ບັງຫລວງ ແຕ່ລະຂັ້ນສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມ ພະຍາຍາມ ໃນການດຳເນີນ ຄະດີ ຕໍ່ຜູ້ມີພຶດຕິກຳ ສໍ້ລາດ ບັງຫລວງຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດ ສິດຂອງຕົນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ແຕ່ຍັງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ດຳເນີນຄະດີດັ່ງ ກ່າວເຮັດໃຫ້ ການດຳເນີນ ຄະດີ ມີການຊັກຊ້າ ແລະ ແກ່ຍາວ.