ຊຽງຂວາງ ບົ້ງຝູງສາລີ ລະບາດໜັກ

ເມືອງຄຳ, ເມືອງໜອງແຮດ ແລະ ເມືອງພູກູດ ມີບົ້ງຝູງສາລີລະບາດຢ່າງໜັກ ເຮັດໃຫ້ການປູກສາລີປີນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼາຍສົມຄວນ, ໃນຂະນະທີ່ການນຳແຂວງໄດ້ລົງຕິດຕາມພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ນຳພາປະຊາຊົນເລັ່ງສີດພົ່ນຢາ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງຝູງບົ້ງດັ່ງກ່າວ.

ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ 1-2 ກໍລະກົດ 2019 ຜ່ານມາ ທ່ານ ບົວສອນ ສີນວນທອງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງ ກວດກາ ຊີ້ນຳ ຕິດຕາມ ເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງບົ້ງຝູງສາລີ ຢູ່ພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ຢູ່ເມືອງຄຳ, ເມືອງໜອງແຮດ ແລະ ເມືອງພູກູດ ການລະບາດຂອງບົ້ງຝູງສາລີຢູ່ 3 ເມືອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຮ່ສາລີຂອງປະຊາຊົນຖືກທຳລາຍເປັນບໍລິເວນກ້ວາງ. ນອກຈາກນີ້, ບັນດາເມືອງອື່ນໆຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍ່ລະບາດເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນກ້ວາງຂວາງ ສ່ວນລາຍລະອຽດຜົນເສຍຫາຍ ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ.
ການລົງກວດກາຄັ້ງນີ້ ວິຊາການພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ອະທິບາຍຜົນຮ້າຍຂອງບົ້ງຝູງສາລີ, ວົງຈອນ ຊີວິດ ແນະນຳສາທິດການສີດຢາຂ້າບົ້ງໃຫ້ ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ 3 ເມືອງ ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງມອບອຸປະ ກອນສີດຢາຂ້າບົ້ງໃຫ້ບ້ານ ແລະ ຢາຂ້າບົ້ງໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ.
ນອກນີ້, ຍັງມີຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງເຮັດໃຫ້ພືດຕ່າງໆລົ້ມຕາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໝາກເຜັດ, ໝາກອື, ສາລີ. ນອກນີ້, ການ ປັກດຳນາປີຍັງບໍ່ປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງເຊັ່ນ: ເມືອງຄຳ ມີເນື້ອທີ່ນາ 12 ພັນກ່ວາເຮັກຕາ ປັກດຳແລ້ວ 40%, ເມືອງພູກູດ ມີເນື້ອທີ່ນາ 2.743 ເຮັກຕາ ປັກດຳແລ້ວ 50% ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ ກໍໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ກວດກາ ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ກຳ ຈັດບົ້ງຝູງສາລີ ໃຫ້ທັນເວລາ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນລະອຽດ ເຜີຍແຜ່, ສຶກສາ, ຊີ້ນຳໃນການຂ້າບົ້ງ ບ່ອນໃດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 100% ໃຫ້ຊອກຫາວິທີ ປູກ ພືດອື່ນທົດແທນ ເມື່ອພົບເຫັນການລະບາດຂອງບົ້ງໃຫ້ຮີບຮ້ອນລາຍງານ, ພົວພັນກັບຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເພື່ອຂ້າບົ້ງໃຫ້ຖືກຕາມເຕັກນິກ ໃຊ້ຢາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຕ້ອງກຳຈັດ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດໃຫ້ໄດ້ໄວ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງພ້ອມດ້ວຍຄະນະກໍໄດ້ຢ້ຽມຢາມກວດກາໂຮງອົບສາລີ, ໝາກເດືອຍຢູ່ເມືອງຄຳເພື່ອປັບປຸງ, ແກ້ ໄຂ ໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ການອົບສາລີໃຫ້ທັນລະດູການປີນີ້.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ)