ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິດທິເດັກແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສື່ມວນຊົນ

ໃນວັນທີ25 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກຖ.ວ.ທ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສື່ມວນຊົນໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍເດັກຄົບຮອບ30ປີ ໃຫແກ່ສື່ມວນຊົນລາວທົ່ວປະເທດ;

ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີທ່ານ ວົງສາ ດວງທອງລາ ກຳມະການພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກຖວທແຂວງຊຽງຂວາງ; ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ພົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖວທ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ;  ທ່ານ ນ. ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແລະແມ່-ເດັກ ແລະ ທ່ານ ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ ຜູ້ຊຽວຊານດ້ານການໂຄສະນາຂ່າວສານຈາກອົງການຢູນີເຊັບປະຈຳ ສ.ປ.ປ ລາວ.ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ:

1.ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍເດັກ.
2.ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ສື່ມວນຊົນປະກອບສ່ວນຕິດຕາມແລະໂຄສະນາໃຫແກ່ຂະບວນການຈັດຕັ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຄົບຮອບ30ປີຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນ.
3.ເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຄື່ອຂາຍກຸ່ມ Medialaos ໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາສົ່ງເສີມໃຫແກ່ສິດທິ ເດັກແລະວຽກງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ.
4.ເພື່ອທົບທວນຄືນປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ 1ປີຜ່ານມາຂອງກຸ່ມ Medialaos ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນວຽກງານໃນ ຕໍ່ໜ້າ.
ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈະໃຊ້ເວລາດຳເນີນເປັນເວລາ 03ວັນພ້ອມທັງລົງຕິດຕາມໂຄສະນາຕົວຈິງ.