ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້

ຂປລ. ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2019 ໃນວາລະດຳເນີນກອງຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ທີ່ປະກອບມີ VIII ພາກ, 4 ໝວດ ແລະ 41ມາດຕາ, ເຊ່ິງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເພື່ອກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນແນໃສ່ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະ ຄົບຖ້ວນ, ດັດສົມການຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມ,

ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງພົນລະເມືອງ ແລະປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ພ້ອມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ. ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ແມ່ນໄດ້ກຳນົດ 18 ລາຍການສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ພາຫະນະ, ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າແລະ ສິນຄ້າ ທີ່ມີລັກສະນະຟູມເຟືອຍແລະ ໄດ້ກຳນົດ 10 ລາຍການທີ່ຖືກເສຍອາກອນຊົມໃຊ້. ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ປັບປຸງຈັດລຽງບາງ ປະເພດສິນຄ້າທີ່ຖືກເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ໂດຍໄດ້ຕັດອອກບາງລາຍການສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ,ຈັກຊັກຜ້າ, ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ, ຕູ້ເຢັນ, ຕູ້ແຊ່, ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນຊົມໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ພ້ອມນີ້, ໄດ້ກຳນົດອັດຕາການຊົມໃຊ້ຕາມປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການແຍກການກຳນົດອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ສິນຄ້າທົ່ວໄປ ແລະອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ສຳລັບການບໍລິການ, ເຊິ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ແລະຈັດໄປຕາມສາລະບານອັດຕາພາສີເພື່ອສະດວກໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບພາກພື້ນແລະ ສາກົນ. ພ້ອມນີ້, ໄດ້ປັບປຸງອັດຕາບາງປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ລາຍການບໍລິການບໍລິການ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟແຕ່ລະປະເພດ ຈາກ 9-39% ລົງມາເປັນ 5-35% ເນື່ອງຈາກເປັນສິນຄ້າຈຳເປັນ, ລົດຈັກທີ່ມີຄວາມແຮງ 100 ເຊເຊ ຈາກ 20% ລົງມາເປັນ 5% ເພື່ອສົ່ງເສີມຜູ້ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ; ການບໍລິການອິນເຕີເນັດຈາກອັດຕາ 10% ລົງມາເປັນ 3% ເນື່ອງຈາກຖືວ່າເປັນການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການບໍລິການ ແລະ ຊີວິດປະຈຳວັນ; ກິດຈະການສະໜາມ ກອຟຈາກ 10% ຂຶ້ນເປັນ 25%; ກິດຈະການກາຊີໂນ ແລະ ຕູ້ເກມກາຊີໂນຈາກ 35% ຂຶ້ນເປັນ 50% ເນື່ອງຈາກເປັນການບໍລິການທີ່ຄວບຄຸມແລະ ບໍ່ສົ່ງເສີມ. ພາຍຫລັງ ທີ່ທ່ານຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສສຊ) ໄດ້ພ້ອມກັນສືບຕໍ່ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງບົນພື້ນຖານຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງປະທານກອງປະຊຸມໂດຍສະເພາະແມ່ນມາດຕາ 2 ອາກອນຊົມໃຊ້, ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້, ມາດຕາ 6 ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງກ່ຽວກັບອາກອນຊົມໃຊ້, ມາດຕາ 10 ຜູ້ມອບອາກອນຊົມໃຊ້,ມາດຕາ 11 ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກເສຍອາກອນຊົມໃຊ້, ມາດຕາ 12 ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ມາດຕາອື່ນໆ. ທ່ານ ນາງ ພອນເພັດ ບຸບຜາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນນຳໃຊ້ໃນມາດຕາ 4 ເວົ້າເຖິງນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ໂດຍສະເໜີໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ສຳລັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ, ມາດຕາ 5 ການກຳນົດຫລັກການອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ມາດຕາອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ແລະ ຮັດກຸມເທື່ອ.ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ມາດຕາ 2 ທີ່ເວົ້າເຖິງຄວາມໝາຍຂອງອາກອນຊົມໃຊ້ໃຫ້ປັງປຸງເນື້ອໃນໃຫ້ຮັດກຸມຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ໃຫ້ມີສິດສະເໝີພາບໃນການເສຍອາກອນຜູ້ຊົມໃຊ້, ມາດຕາທີ 15 ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ສຳລັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ເບິ່ງຄືນໃນການເກັບອາກອນ ແລະ ຄວນແຍກການເກັບອາກອນແຕ່ລະປະເພດແລະ ໃຫ້ທົບທວນຄືນໃນການປັບໄໝ. ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ,ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງແລ້ວ,ບັນດາສສຊກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນເອກະສັນ.