ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍ ພະຍາດທີ່ພົວພັນກັບທາດໄຍຫີນ

ຂປລ. ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກົມປົກປ້ອງແຮງງານ ສູນກາງສະຫະພັນ ກຳມະບານລາວ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຄວາມອັນຕະລາຍພະຍາດທີ່ພົວພັນກັບທາດໄຍຫີນ ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນຳໄປ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາ ຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຜົນຮ້າຍຂອງພະຍາດທີ່ເກີດຈາກທາດໄຍຫີນຂາວ ແລະ ຮູ້ຈັກວິທີປ້ອງກັນ, ພ້ອມກັນ ປຸກລະດົມເພື່ອ ກ້າວສູ່ການລົບລ້າງການນຳໃຊ້ທາດໄຍຫີນຂາວໃນ ສປປ ລາວ ຕາມຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນປີ 2020. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ ອາຟີດາ ປະຈໍາລາວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າອົດສະຕາລີ.

ທ່ານ ທອງພິມ ວົງລະພາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ປົກປ້ອງແຮງງານ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນທົ່ວໂລກມີປະມານ 125 ລ້ານຄົນ ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກທາດໄຍຫີນຂາວ, ໃນນັ້ນແຕ່ລະປີມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ປະມານ 255.000 ຄົນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ທົ່ວໂລກ ຈຶ່ງຖືວ່າ ທາດໄຍຫີນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງກຳມະກອນຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ໂຮງງານ ຫລື ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມ ສ່ຽງກັບທາດດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ຫລາຍປະເທດມີການຢຸດນໍາໃຊ້ ແລະ ນຳເຂົ້າທາດໄຍຫີນໄປແລ້ວຫລາຍກວ່າ 60 ປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ເຂດອາຊຽນ ແມ່ນຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ອາດມີສ່ວນປະສົມຂອງແຮ່ໄຍຫີນ ທີ່ພົບສ່ວນຫລາຍແມ່ນ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ກະເບື້ອງຊີມັງແຮ່ໄຍຫີນ (ກະເບື້ອງ ເປັນລອນ ແລະ ແຜ່ນລຽບ), ຝາ ແລະ ພື້ນ, ທໍ່ຊີມັງແຮ່ໄຍຫີນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີວັດສະດຸທົນແຮງສຽດສີ ເຊັ່ນ: ຜ້າເບກ ແລະ ແຜ່ນຄາດລົດ, ທໍ່ກັນຄວາມຮ້ອນ, ຖັງ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມໜຽວ ຫລື ກາວ: ທໍ່ດັບເພີງ, ຖົງມືກັນຄວາມຮ້ອນ, ຝາຄອບ ສາຍໄຟ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້, ແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ນຳໄປສູ່ການກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທາດໄຍຫີນ ໂດຍສະ ເພາະພາໃຫ້ເກີດມະເຮງປອດ, ມະເຮັງເຫຍື້ອຫຸ້ມປອດ, ເຫຍື້ອຫຸ້ມປອດແຂງ, ມະເຮັງຫລອດສຽງ ແລະ ມະເຮັງຮັງໄຂ່.
 (ແຫຼ່ງຂ່າວຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)