ສປປ ລາວ ຈະເລັ່ງປັບປຸງດຳລັດ ການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຂປລ. ເມື່ອອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສອງຝ່າຍລາວ-ເກົາຫລີ ໄດ້ຈັດສໍາມະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄອນສີ ມະຫາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດ ຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍລາວ ແລະ ຝ່າຍ ສ ເກົາຫລີນຳ ໂດຍ ທ່ານ ຢູ ຄິວຊັງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ສ ເກົາຫລີ(Korea Tech University), ພ້ອມດ້ວຍຄະນະວິຊາການສອງຝ່າຍ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການສຳມະນາດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນດໍາເນີນພາຍໃຕ້ໂຄງການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ສ ເກົາຫລີ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໜັງສືແຈ້ງເຈດຈໍານົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງການຈັດຫາງານ ແລະ ແຮງງານ ແຫ່ງ ສ ເກົາຫລີເປັນໄລະຍະເວລາ 5 ປີ ເລີມແຕ່ປີ2017-2021.ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຄອນສີ ມະຫາວົງ ໄດ້ລາຍງານແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີ 2019 ແລະ ຄວາມຄືບ ໜ້າຂອງການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາວຽກງານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ເຊິ່ງໃນປີ 2019 ຈະໄດ້ເລັ່ງ ໃສ່ປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄະນະກໍາມະການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະ ຫລາດແຮງງານ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການ ທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຖານສີມືແຮງງານ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍອາຊີບສະຫງວນໃຫ້ກັບພົນລະເມືອງລາວ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ປະສົບການໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການທົດສອບອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ, ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານຕະຫລາດແຮງງານ, ການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາຊີບສະຫງວນ ສໍາລັບພົນລະເມືອງລາວ.

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ)