ບັນ​ດາ ສ​ສ​ຊ ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອາ​ກອນ​ລາຍ​ໄດ້

 

 

 

ຂປລ. ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫງຊາດ ຊຸດທີ XIII ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ທີ່ນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ການປະກອບຄຳເຫັນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ຕາມຄຳຖາມ ເຈາະຈີ້ມ ຂອງປະທານກອງປະຊຸມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາດຕາ 2 ອາກອນລາຍໄດ້, ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ມາດຕາ 5 ຫລັກການ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ມາດຕາ 15 ອັດຕາອາກອນກຳໄລ.

ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມຸນຕີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ກຳນົດອັດຕາ 7% ຈາກ 10% ສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໄດ້ຈາກນະວັດຕະກຳໃໝ່, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຢັດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານສະອາດ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ພາຍຫລັງສິ້ນສຸດໄລຍະຍົກເວັ້ນອາກອນກຳໄລ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ; ພ້ອມສະເໜີ ໃຫ້ກຳນົດອັດຕາສຳລັບບໍລິສັດ ທີ່ຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບຫລຸດລົງຕື່ມອີກ ຈາກ 13% ເປັນໄລຍະເວລາ 4 ປີ ນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນເປັນຕົ້ນໄປເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆໄດ້ຫັນເຂົ້າມາຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ນາງ ສຸວັນເພັງ ບຸບຜານຸວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ໃຫ້ເບິ່ງຄືນໃນມາດຕາ 14 ພື້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນກຳໄລ ໃນອັດຕາກຳໄລແບບບັງຄັບຂອງບັນດາກິດຈະການ 10% ສຳລັບການຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ເຊິ່ງມີຫລາຍບັນຊີ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າລະບົບ ເຊິ່ງຕິດພັນກັບປະຊາຊົນ, ຕິດພັນກັບການຜະລິດທີ່ກະແຈກກະຈາຍ ສະນັ້ນຖ້າເກັບອາກອນສູງເກີນໄປ ອາດຈະກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນໄດ້.