ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນໍາສະເໜີ ນະໂຍບາຍ 3 ເປີດ ຕໍ່ນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ

ຂປລ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາສະເໜີນະໂຍບາຍ 3 ເປີດ ຄື: ເປີດປະຕູ, ເປີດສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ເປີດໃຈ ຕໍ່ນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ ໃນກອງປະຊຸມເວທີປືກສາການລົງທຶນແມ່ນໍ້າຂອງ-ຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2018.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອຕ້ອນຮັບ ແລະ ຮອງຮັບນັກລົງທຶນ ແລະ ນັກພັດທະນາຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດໄດ້ພິຈາລະນາເອົາ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງໃນການລົງທຶນ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ສປປ ລາວ ກໍຈະເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ອົງປະກອບໜຶ່ງ ສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກນີ້, ລັດຖະບານ ກໍຈະສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ນໍາໃຊ້ພູມປັນຍາ ແລະ ແຮງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງປະຢັດ ແລະ ເປັນ ມິດກັບສິ່ງ ແວດລ້ອມ. ພ້ອມນີ້, ກໍຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນ ລວມທັງການປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານພາຍໃນ ໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຜ່ານປະຕູດຽວ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນອຸປະສັກໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສປປ ລາວ ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ມີທ່າແຮງທາງດ້ານກະສີກໍາ, ໂດຍສະເພາະການຜະລິດກະສີກໍາທີ່ສະອາດ ແລະ ມີແຫລ່ງທ່ອງ ທ່ຽວທີ່ ຫລາກຫລາຍ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ຈະເນັ້ນແບບການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາ, ປະຫວັດສາດ, ທໍາມະຊາດ, ໂດຍຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການອື່ນ ໄປພ້ອມກັນເປັນຕົ້ນ: ພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງ, ການບໍລິການ, ອຸດສະຫະກໍາ, ຫັດຖະກໍາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນ ລາວຍັງມີທ່າແຮງທາງດ້ານການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດພະລັງງານທາງເລືອກອື່ນໆ ທີ່ເປັນ ມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂະນະດຽວກັນລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ 12 ເຂດ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ດຶງດູດນັກລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ປັດຈຸບັນ ເຂດທີ່ນັກລົງທຶນຍີ່ປຸ່ນ ກໍາລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍແມ່ນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈໍາປາສັກ ແລະ ນິຄົມອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ເຊີນຊວນໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວລາວ ເພື່ອຈະໄດ້ສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນ ແລະ ປີນີ້ ລາວໄດ້ເປີດເປັນປີທ່ອງທ່ຽວ 2018 ຕື່ມອີກ.