ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນຈາກຄູກັນນ້ຳເຂື່ອນເຊປຽນ -ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ

ຂປລ. ຜົນກະທົບ ຈາກຄູກັນນ້ຳຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ -ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງ ຫລາຍຕໍ່ຊີວິດ, ຊັບສິນ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເຊັ່ນ ຂົວ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ເຂດຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ອື່ນໆ ພາຍໃນ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບສຳຫລວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ກໍານົດແຜນ
ການຟື້ນຟູການຜະລິດ ໃນເຂດພື້ນທີ່ໄພພິບັດ (ນ້ຳຖ້ວມ) ຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື, ຊຶ່ງໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຜົນເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ນັບແຕ່ວັນທີ 18-26 ສິງຫາ 2018 ລະບຸວ່າ:

ເນື້ອທີ່ການຜະລິດກະສິກຳ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖືກທໍາລາຍເປັນຈຳນວນຫລາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີ, ເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນ, ສັດລ້ຽງຕ່າງໆ, ໜອງປາ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ, ໃນນັ້ນ ມີ 6 ບ້ານ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍໜັກ ຈາກສະພາບນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນທັບຖົມ ແລະ ອີກ 7 ບ້ານ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບປານກາງ.
ຈຳນວນ 6 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ໄດ້ແກ່ ບ້ານຫີນລາດ, ບ້ານ ທ່າແສງຈັນ, ບ້ານທ່າຫີນ, ບ້ານໃໝ່, ບ້ານສະໝອງ ແລະ ບ້ານໃຫຍ່ແທ (ໂຄກກ່ອງ, ທ່າອວນ, ດອນມ່ວງ, ດອນບົກ), ຊຶ່ງເນື້ອທີ່ນາເສຍຫາຍ 1.097 ເຮັກຕາ (ເນື້ອທີ່ປັກດໍາທັງໝົດ 1.315 ເຮັກຕາ), ເນື້ອທີ່ປູກພືດເສຍຫາຍ 43 ເຮັກຕາ (ທັງໝົດ 53 ເຮັກຕາ), ຄວາຍ ເສຍຫາຍ 1.129 ໂຕ (ທັງໝົດ 1.214 ໂຕ), ງົວ ເສຍຫາຍ 4.340 ໂຕ (ທັງໝົດ 4.577 ໂຕ), ໝູ ເສຍຫາຍ 1.378 ໂຕ (ທັງໝົດ 1.655 ໂຕ), ແບ້ ເສຍຫາຍ 276 ໂຕ (ທັງໝົດ 282 ໂຕ), ສັດປີກ ເສຍຫາຍ 11.971 ໂຕ (ທັງໝົດ 13.016 ໂຕ), ໜອງລ້ຽງປາ ເສຍຫາຍ 267 ໜອງ (ລູກປາ ເສຍຫາຍ 800.000 ໂຕ), ຫລຸມປາໃນນາເຂົ້າ 937 ຫລຸມ (ເສຍຫາຍໝົດ), ໜອງທຳມະຊາດ ເສຍຫາຍ 19 ໜອງ (ເນື້ອທີ່ປະມານ 44 ເຮັກຕາ), ວັງສະຫງວນ 7 ແຫ່ງ (ເສຍຫາຍໝົດ), ຊົນລະປະທານເປ່ເພ ແລະ ເສຍຫາຍ 2 ແຫ່ງ (ເຊປຽນ ແລະ ຫ້ວຍສະໝອງ) ແລະ ເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ອຸດສະຫະກຳເສຍຫາຍ 57 ເຮັກຕາ (ທັງໝົດມີ 66 ເຮັກຕາ).
ຈຳນວນ 7 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບປານກາງ ໄດ້ແກ່: ບ້ານຕະມໍຢອດ, ບ້ານປິນດົງ, ບ້ານໄຊດອນໂຂງ, ບ້ານໂພນສະອາດ, ບ້ານໜອງແຂ້, ບ້ານສົ້ມປ່ອຍ ແລະ ບ້ານຫາດອຸດົມໄຊ), ຊຶ່ງເນື້ອທີ່ນາ ເສຍຫາຍ 643 ເຮັກຕາ (ເນື້ອທີ່ປັກດໍາທັງໝົດ 673 ເຮັກຕາ), ເນື້ອທີ່ປູກພືດ ເສຍຫາຍ 114 ເຮັກຕາ (ທັງໝົດ 614 ເຮັກຕາ), ຄວາຍ ເສຍຫາຍ 1.571 ໂຕ (ທັງໝົດ 1.916 ໂຕ), ງົວ ເສຍຫາຍ 2.408 ໂຕ (ທັງໝົດ 3.004 ໂຕ), ໝູ ເສຍຫາຍ 469 ໂຕ (ທັງໝົດ 694 ໂຕ), ແບ້ ເສຍຫາຍ 51 ໂຕ (ທັງໝົດ 66 ໂຕ), ສັດປີກ ເສຍຫາຍ 6.084 ໂຕ (ທັງໝົດ 7.329 ໂຕ), ທົ່ງຫຍ້າປັບປຸງ ເສຍຫາຍ 80 ເຮັກຕາ (ທັງໝົດ 100 ເຮັກຕາ), ໜອງປາ 19 ໜອງ (ໄດ້ປ່ອຍ 55.000 ໂຕ), ໜອງທຳມະຊາດ 10 ໜອງ (ເນື້ອທີ່ 22 ເຮັກຕາ) ແລະ ເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ອຸດສະຫະກຳ ເສຍຫາຍ 61 ເຮັກຕາ (ທັງໝົດ 82 ເຮັກຕາ).
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, ເປັນພຽງການສຳຫລວງເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການສຳຫລວດຜົນເສຍຫາຍ ຕໍ່ໄປອີກ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ໃນການສ້າງແຜນການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ.
ເມືອງສະໜາມໄຊ ແມ່ນ 1 ໃນເມືອງທີ່ທຸກຍາກ ຂອງແຂວງ ອັດຕະປື, ມີປະຊາກອນທັງໝົດຈຳນວນ 35.893 ຄົນ (ຍິງ 17.845 ຄົນ) ມີ 8.455 ຄອບຄົວ, 6.807 ຫລັງຄາເຮືອນ, 40 ບ້ານ (ຂໍ້ມູນຈາກ ສະຖິຕິເມືອງສະໜາມໄຊ). ຄະນະຮັບຜິດຊອບສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ກຳນົດແຜນຟື້ນຟູການຜະລິດ ໃນເຂດໄພພິບັດທຳມະຊາດ (ນ້ຳຖ້ວມ) ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2018 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1901/ກປ.