ເມືອງອາດສະພັງທອງພົບບັນຫາປະຊາຊົນຍັງຖືເບົາດ້ານໂພຊະນາການ

ຂປລ. ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານແມ່ ແລະ ເດັກ ໂຮງໝໍເມືອງ ອາດສະພັງທອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໂພຊະນາການ ພາຍໃນເມືອງ ເຫັນວ່າຍັງປະສົບກັບບັນຫາ ໂພຊະນາການເດັກ ເຮັດໃຫ້ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ສາມາດກວດພົບ 1 ກໍລະນີ ທີ່ຂາດໂພຊະນາການ ໃນຂະນະທີ່ປີ 2017 ພົບ 2 ກໍລະນີ ທີ່ຂາດໂພຊະນາການທີ່ຮຸນແຮງ (ຈ່ອຍ, ນ້ຳຫນັກຫລຸດ ແລະ ລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ).

ທ່ານ ໝໍ ພອນເທພາ ພະສະຫວັດ ຫົວໜ້າອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຂອງໂຮງໝໍ ເມືອງອາດສະພັງທອງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ໂຮງຫມໍໄດ້ມີການແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນ ພາຍໃນເມືອງໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ໂດຍການລົງໄປໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ສັກຢາກັນພະຍາດທຸກໆ 2 ເດືອນ, ແຕ່ຍັງມີບາງຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈວຽກງານນີ້ ເນື່ອງຈາກແມ່ຖືພາບາງຄົນ ບໍ່ມາຕາມນັດຫມາຍ, ໃກ້ຈະເກີດຈຶ່ງເຂົ້າມາພົບແພດ ຍ້ອນຄວາມຈຳເປັນ ທາງດ້ານວຽກງານພາຍໃນຄອບຄົວ (ເຮັດໄຮ່-ສວນ, ເຮັດນາ )ທ່ານ ໝໍຍັງແນະ ນຳ ໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ ເຂົ້າມາຝາກທ້ອງໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເພື່ອທາງໂຮງຫມໍຈະໄດ້ວາງແຜນກວດສຸຂະພາບໃຫ້ແມ່ ແລະ ເດັກຈົນຮອດມື້ເກີດ. ພ້ອມນີ້ໂຮງໝໍເມືອງຍັງມີນະໂຍບາຍ ຈາກກອງ ທຶນປະກັນ ສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ຄື ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ແມ່ເກີດລູກ ຈະບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ.