ທ່ານ ສຈ. ດຣ. ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ
ລັດຖະມົນຕີ


 

ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ


 

ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊມຸນຕຣີ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ


 

ທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ